Utbildning

Syftet med kursen är att ge möjligheter att påverka sin egen och andras utvecklingsprocesser.
Till det behövs kunskap som är teoretisk välgrundad och samtidigt praktisk användbar.

Kursinnehållet som kan betraktas som ”smalt och djupt” snarare än ”brett och ytligt”.

Första steget handlar om vikten av självkänsla. Under utbildningen är det den egna självkänslan som är i centrum. På våra träffar tränar vi på samtal två och två. Vi pendlar mellan att var klient, pedagog och observatör. Här går vi djupt in i vår egen personliga utveckling med en blandning av teori och praktik. Självkännedom blir omöjlig utan nästa steg  relationer, vi kommer att se att självkännedom hos var och en av parterna spelar en avgörande roll för vilken sorts relation som skapas.

Utbildningen är utformad så att du läser parallellt med ditt ordinarie arbete. Huvuddelen av teorin läser du hemma. I den praktiska delen tränar vi samtal för att uppnå känsla, medvetenhet och förståelse för hur man skapar förutsättningar för utveckling. Utbildningen är ett-årig och är en kombination av distansstudier och praktiktillfällen. Vi träffas vid 5 tillfällen totalt om vardera 2 dagar per tillfälle (+ 1 eller 2 dagar till diplomering beroende på antal deltagare).

Vi erbjuder en diplomutbildning som ger dig den djupa kompetens som gör att du, med samtalet som redskap, kan hjälpa andra människor att komma till nya insikter och ökad medvetenhet om sina resurser och möjligheter och hur vi kan hantera och växa med de kriser/utmaningar vi möter i livet.

Du lär dig ett konstruktivt förhållningssätt till förändringsprocesser och att hålla utvecklande samtal med en klient.

Bok med hjärta

INNEHÅLL

Kursen innehåller såväl teori som praktik. Du studerar den teoretiska bakgrunden under handledning av våra mycket erfarna kursledare. Teorin är särskilt utvald för att belysa samtalet som metod för personlig utveckling. Den förklarar både vad som händer i samtalet och vad som krävs för att vi ska hålla samtalet utvecklande. Dessutom praktiserar du de olika förhållningssätt som används inom samtalspedagogiken för att hålla samtalet utvecklande. Du varvar under praktiken mellan att vara Samtalspedagog, klient och observatör. Kursen innehåller också en del fördjupningsarbeten och praktik på egen hand.

ARBETSSÄTT

Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar. För att bli diplomerad krävs 100 % närvaro på undervisningsdagarna (vid förhinder tar du igen detta vid annat tillfälle i annan grupp) samt godkänt resultat vid de skriftliga inlämningsuppgifterna vilka är: tentamensuppgifter, ett praktikfall, vald teori samt godkänd inlämningsuppgift av de pedagogiska rummen. Genomförd elevpraktik, 40 samtal fördelade på minst 5 klienter samt en ca 15 minuter muntlig redovisning vid diplomeringstillfället.

Z

MÅL

Efter godkänd utbildning ska du kunna arbeta som Samtalspedagog och hjälpa människor till medvetenhet och egen utveckling.

Här anmäler du dig till nästa kurstillfälle!

Utformning

1-årig distansutbildning med 10 praktikdagar + diplomering

Utbildningen är utformad så att du läser den parallellt med din ordinarie sysselsättning. Omfattningen uppskattas till ca 25 %, beroende bl. a. på tidigare erfarenheter och studievana.

Utbildningen är 1-årig och är en kombination av distansstudier och praktiktillfällen. Vi träffas vid 5 praktiktillfällen (á 2 dagar per tillfälle) + diplomeringsdagen. Huvuddelen av teorin läser du hemma med handledning.
Mellan kurstillfällena jobbar du med övningsfrågor, tentamensfrågor, inlämningsuppgifter och praktiksamtal.

I den praktiska delen tränar vi samtal för att uppnå känsla, medvetenhet och förståelse för hur man skapar förutsättningar för utveckling. Praktiken är för närvarande förlagd till Kungsbacka (ca 3,5 mil söder om Göteborg).

Under hela utbildningen har du tillgång till support via mail och telefon av din handledare.

Utbildningskostnad: 19 500 kr (+ moms för företag och organisationer).
För dig som privatperson finns avbetalningsmöjligheter.
Kontakta oss för mer information.

Äpple på böcker