Diplomerad Samtalspedagog

Närvaro, självkännedom och många timmar av samtal där du själv utsätts för alla roller – Samtalspedagog – Klient – Observatör, för att verkligen våga vara den tuffa men kärleksfulla samtalspartnern klienten behöver för utveckling.

Förmåga att lyssna med hjärtat – Grunden för alla samtal.

Förändring börjar här och nu

Är du beredd på att lära om från tidigare begrepp vad gäller synen på samtal och vilka roller
de inblandade har?

Du kan se den här utbildningen ur en parallell form; den framåtskridande process som kommer att ske för dig själv och den som skapar förutsättningar för att vara en kanal för andras utveckling.

Vill du ge möjlighet att skapa riktigt djupgående samtal där nuet, engagemanget och närvaron är pelarna och erfarenheter är byggstenar?

Det är här vi kommer in i bilden

Vi arbetar med Samtalspedagogik i sin renaste form, som innebär att vara klienten behjälplig i sin egen resa ut ur gamla mönster och in i nya insikter. Vi håller ramarna, men klienten äger målarduken.

Vår uppgift som Samtalspedagog är inte att styra, utan att synliggöra klienten. Genom att skapa samtal som bidrar till personlig utveckling i första hand, är vi Samtalspedagoger en effektiv samtalspartner i alla situationer.

Det handlar inte om att nå fram till kund och formulera lösningar för denne. När du är ditt ”privata” jag så har du ingen profession, det är lika viktigt att förhålla sig på ett avslappnat sätt när du har samtal. Att låta någon annan hitta lösningarna förändrar inte någonting.

Vår syn på människan är att vi alla är experter på vårt eget liv och vår uppgift är att plocka fram den vetskapen genom att bland annat ställa de frågor du inte ställer till dig själv, vi vågar vara nära och hjälper dig till en ”skräddarsydd” utveckling.

Kan det kännas rimligt att anta att du är den bästa att komma fram till dina insikter?

Det är ju de som är äkta. Framtida tvivel har därmed inte lika lätt att bryta ner din känsla, eftersom det är du själv som skapar. I det här sker en förändring som ofta innebär att släppa sina gamla beteendemönster som du antingen omedvetet eller medvetet har upplevt som ett hinder i din utveckling.

Utbildningen till diplomerad Samtalspedagog kommer att innefatta övningssamtal där du får vara både klient, Samtalspedagog och observatör, vilket bidrar till din egen utveckling.

När du tar dig an en sådan här livsuppgift, är det omöjligt för dig att vara statisk i din process.

Öppen bok med pusselbitar

Är det här vad du söker – står vi redo att utbilda dig!

Fyll i formuläret med ditt namn, telefonnummer och e-postadress så kontaktar vi dig och berättar mer om utbildningen och svarar på eventuella frågor du har.

Vi hörs!

5 + 9 =

Äntligen kommer Samtalspedagogiken på engelska!

Många har frågat om vi har kursen på engelska och nu äntligen ser det ut att kunna bli verklighet. Ett nytt steg har tagits med internationellt intresse för vår utbildning. Vi har påbörjat en process av att ta fram utbildningsmaterial på engelska och i samband med detta utbilda vår första australiensiska Samtalspedagog. Det är ett arbete som erbjuder helt nya utmaningar, men också ett första konkret steg mot nya spännande kapitel i samtalspedagogikens utveckling.

Vi ser fram emot den fortsatta processen och även att få se vilka möjligheter detta kommer att öppna upp för samtalspedagogiken i framtiden.

Samtal kunde tidigare kännas jobbiga/svåra då jag kände osäkerhet hur jag skulle hantera svaren och situationen, men nu efter jag gått min utbildning till samtalspedagog känner jag mig trygg att hantera situationen, ta in informationen och på ett proffsigt sätt finnas där som ett stöd, en som lyssnar.

Dessutom har jag blivit tryggare i mig själv, för samtalspedagogiken har man inte bara användning för i arbetsrelaterade tillfällen utan också privat. 

Elin Hermansson

En fantastisk utbildning för min egen personliga utveckling, att börja inse och förstå ”vem jag är”, är en riktigt skön känsla!

Så många aha-upplevelser, glada skratt och tårar tillsammans med ett underbart gäng!

Ami Auer

Samtalspedagogiken har förstärkt min övertygelse om samtalets skapande och läkande kraft, samt att den är ett instrument för ur samtal skapa förändringar hos klienter och mig själv.

Christian Berglund